Menu

Výročí sametové revoluce

Ve čtvrtek 17. října se uskutečnilo třídní kolo soutěže prezentací na téma 30. výročí sametové revoluce.

Organizátorky soutěž připravovaly od začátku školního roku, postupně proběhla třídní kola ve všech třídách 2. ročníku. Během nich se žáci seznámili s historií 17. listopadu, osobnostmi spojenými se sametovou revolucí a poslechli si recitace dobových básní i písní. Poté se konaly konzultace k vybraným prezentacím, proběhla generálka a soutěž vrcholila školním kolem.

To se uskutečnilo 20. listopadu 2019 v krásně vyzdobené učebně č. 218 za přítomnosti zástupců z vedení školy, třídních učitelů a hostů. Soutěž zkušeně moderovali Jiří Gábor a Klára Kovářová (2.B).

Prezentace o historii 17. listopadu předvedli Monika Botková (2.C) a Matěj Obhlídal (2.D), téma o osobnostech zpracovaly Adéla Furová s Adélou Blanařovou (2.A). Ostatní prezentace se týkaly uměleckých osobností spojených se sametovou revolucí: Anna Zatloukalová s Markétou Uhlířovou (2.B)  představily prezentaci o Karlu Krylovi, připravily i vědomostní test a zapojili přítomné do zpěvu písně Bratříčku, zavírej vrátka. Leona Čagánková a Zuzana Směšná (2.A) zarecitovaly básně od Jaroslava Hutky; Denisa Stehlíková a Kristián Káčerek (2.D) si připravili dialog ze hry Audience v rámci prezentace o Václavu Havlovi a Lucie Richtárechová (2.C) přiblížila ve své prezentaci život a tvorbu Marty Kubišové. Soutěž zakončila nádherným zpěvem písně Modlitba pro Martu Veronika Vybíhalová (2.D). Poté porota po delší poradě, protože všechny prezentace byly výborné, určila vítěze.

První místo získaly A. Zatloukalová a M. Uhlířová, druhé místo obsadila L. Richtárechová a třetí místo M. Botková.

Poděkování patří všem soutěžícím, Petru Sogelovi za úžasný plakát a především organizátorkám soutěže Mgr. Ireně Kotoučové, PhDr. Janě Holubcové a Mgr. Jitce Gavendové za bezchybnou přípravu celé akce. 

Adéla Kršová a Šarlota Hověžáková (2.A)